FER ÇELİK, standart hasır, özel çelik hasır, soğuk çelik çubuk, soğuk çekilmiş tel, tavlı tel, soğuk çekilmiş nervürlü kangal ve düz kangal ürünlerini üretmektedir. Müşteri şartlarını karşılayan ve memnuniyetini sağlayan ürünler üretmeyi amaçlamıştır. Tüm yasal şartlar ile uyumlu çalışmayı ve sürekli iyileştirmeyi ve uygunluk yükümlülüklerini yerine getirmeyi , çevre performansının arttırılması için engetre kalite ve çevre yönetim sisteminin sürekli iyileştirilmesini taahhüt eder. 

Kalitesine güvenilir ham madde ve verimli üretim tesisi ile çevre üzerine olası olumsuz etkiyi azaltacak ürünler üretir ve kaynak kullanımını azaltıcı süreçler geliştirir.

Kirlilik önleme yollarını ve kontrolünü araştırır ve teşvik eder. Atıkların yok edilmesin de sorumluluğu güvence altına alır ve miktarı azaltır.

Kirlilik etkisini ve kaynak kullanımını en aza indirmek için geri dönüşüm yöntemleri kullanır. Uygulanabilir olduğun da çevresel kirlenmeyi izler, kontrol eder ve en aza indirir.

Şirket faaliyetlerinin müşteri memnuniyetine ve çevresel etkilerine dahil olan konuların ve faktörlerin farkına varmaları ve iyi uygulamaları teşvik için çalışanları eğitir.

ISO 9001 ve 14001 standart şartlarına uyarak ve etkinliğini sürekli iyileştirerek entegre Kalite ve Çevre Yönetim Sistemi ile tüm İlgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerini karşılayarak, hesap verilebilir bir sistem oluşturmuş ve sektöründe lider kuruluş olmayı amaçlamaktadır.